Šta je WEB sajt?

Postoji opšte mišljenje marketing stručnjaka da ukoliko niste svojom web prezentacijom prisutni na internetu vi jednostavno ne postojite za veliki deo potencijalnih klijenata, koji sve njima bitne informacije izvlače sa internet prezentacija. Poslovanje sa firmom koja nema svoj web sajt se ponekad izbegava iz razloga što dotična firma ne deluje dovoljno ozbiljno i profesionalno.

 

Web prezentaciju je neophodno prilagoditi potrebama delatnosti firme, nije isto razvijati prezentaciju za npr. pekaru, knjigovodstvenu agenciju, apoteku ili vrtić. Svi oni imaju bitno različite potrebe. Prezentacija treba da bude Vaša lična karta na internetu, oblik prepoznavanja i mogućnost neposredne komunikacije sa svima, kako sadašnjim, tako i potencijalnim klijentima.

Postoji nekoliko vrsta web prezentacija, čijim se tehničkim karakteristikama nećemo sada baviti. Dovoljno je reći da kompleksnost prezentacije, koja zavisi od toga da li je cilj napraviti složen dinamički sistem za prezentovanje i interakciju sa posetiocima ili jednostavnu prezentaciju, direktno utiče na njenu cenu i vremenski period izrade.

Jedna internet prezentacija se sastoji od tri dela:

1. DOMEN (adresa Vašeg sajta);
2. HOSTING (fizička lokacija na kojoj je smešten);
3. SADRŽAJ (tekstovi, slike, muzika, video sekvence...itd).

1. DOMEN:

Vaša unikatna adresa, koja se uglavnom poklapa sa nazivom Vaše firme. Zadatak domena je da uvek uputi korisnika na tačnu fizičku lokaciju Vaše prezentacije. Poželjno je da bude intuitivna, kratka i da se lako pamti.

2. HOSTING:

Kao mesto gde se nalazi Vaša prezentacija krajnjem korisniku je nebitno, ali igra bitnu ulogu pri kreiranju sajta, naime, što je prezentacija kompleksnija u izradi i intenzivnija pri korišćenju naprednih tehnologija, to je zahtev za kvalitetnijim hostingom veći, a samim tim i cena istog. Poželjno je da serveri na kojima se nalazi Vaša prezentacija budu minimalno u padu, da su fizički i softverski osigurani od upada, krađa i namernih brisanja sadržaja.

3. SADRŽAJ:

Svakako najbitnija stavka jedne web prezentacije, on Vas definiše i pokazuje vaše lice klijentima pre nego se inicijalni kontakt ostvari.

Naslovna strana sajta gradi kredibilitet i čini da nešto ostane u sećanju. Jasna i bez neophodnih preteranih detalja, ona može da ohrabri Vaše posetioce da još jednom pogledaju Vaš web sajt. Web dizajn naslovne strane treba da bude jedinstven, ali jasan i pregledan, a sadržaj ciljano pisan. Naslovna strana treba da poziva na akciju i dalje istraživanje Vaše web prezentacije.

Šta ima dalje od naslovne strane? Sve što želite da komunicirate svojim posetiocima. To mogu da budu slike, online katalog, članci, informacije, itd. Bitno je da Vaši pocetioci dobiju informacije koje žele na najlakši mogući način. Web sajtovi sa dobrim sadržajem izazivaju preporuke. Ažuriran i aktuelan sadržaj će činiti da se Vaši posetioci vraćaju na Vašu internet prezentaciju.

Za izradu Vaše prezentacije potrebno je da znate kakav efekat želite da ostvari Vaša prezentacija. Da li hoćete da prodate proizvod, pokažete klijentima čime se bavite, ponudite određene usluge ili pak želite da imate internet kataloge svojih proizvoda dostupne svima i u svako vreme.


Predefinisate WEB pakete možete pogledati na sledećoj adresi: WEB paketi.
Zahtev za ponudom i okvirnu cenu Vašeg željenog sajta možete zatražiti i putem online web forme...


Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti putem kontakt forme koju možete pronaći na svakoj stranici našeg sajta sa desne strane, telefonom ili e-mail adresom koje možete pronaći na stranici sa kontaktima...