Serveri

Vršimo postavljanje tipskih servera. U zavisnosti od zahtevnosti softverskog rešenja, instalacija može da se postavi na pojedinačne server računare ili da se svi uslužni servisi instaliraju na isti serverski računar u okviru jednog operativnog sistema ili u obliku virtualnih mašina sa više operativnih sistema. 

Virtualne mašine omogućavaju da se na jedan serverski računar instaliraju različiti operativni sistemi, sa različitim funkcijama, kojima mogu pristupati klijenti u lokalu ili preko interneta.

Neki od serverskih servisa:

File Server
Služi za čuvanje različitih tipova fajlova i omogućava njihovo deljenje klijentima u mreži. Postoji mogućnost podešavanja pristupa fajlovima i folderima na osnovu različitih dozvola. Ovaj servis se najčešće koristi u kombinaciji sa Backup servisom.

Print & Scan Server
Kontroliše i upravlja jednim ili više štampača ili skenera. Prihvata zahteve za štampanje i skeniranje od  strane klijenata preko uređaja koji su povezani direktno na server. Postoji mogućnost štampe i/ili generisanja PDF fajlova i njihovo slanje mejlom ili čuvanje na disku servera. Na ovaj način se ostvaruje ušteda jer više ljudi koristi iste resurse, a pritom niko nikom ne smeta.

Mail Server
Integrisano mail rešenje. Izvodi se na dva načina. Prvi je da mail server u potpunosti kontroliše mail domen što zahteva postojanje statičke IP adrese. Drugi način je da se mail server ponaša kao klijent i da skida svu poštu za određeni domen sa hostinga na kom je domen i da zatim vrši sortiranje i prosleđivanje mejlova.
U oba slučaja mail server prima, šalje, usmerava (rutira), čuva i izvršava druge zadatke vezane za mejlove klijenata u mreži.
Postoji mogućnost prosleđivanja, preusmeravanja mejlova na eksterne email adrese, dodavanje grupnih mejla adresa (jedan mejl poslat na npr. "svi @ vasdomen.rs" će biti primljen od strane svih koji pripadaju grupi "svi" u okviru mail servera) i sl.

Fax Server
Pamti, šalje, prima, usmerava (rutira) i izvršava druge funkcije koje omogućavaju primanje, slanje i distribuciju faksova.

Telephony Server

Izvršava funkcije koje se odnose na telefonski saobraćaj, kao što su automatsko odgovaranje na pozive, interaktivni govorni automati, pamćenje glasovnih poruka (voice mail), preusmeravanje poruka unutar telefonskih mreža ili na internet mrežu (npr. voice over IP ) i sl.
‹
Proxy Server
Izvršava određene funkcije u korist klijenata u mreži u cilju poboljšanja performansi određenih operacija koje se izvršavaju unutar mreže. Na primer čuva (baferuje) podatke kojima se pristupa veoma često i time smanjuje protok ka internetu i dovodi do bržeg učitavanja stranica. Takođe, ima i bezbednosnu funkciju da filtrira sadržaj kojem se pristupa (mogućnost zabrane pristupa određenim sajtovima, tipu sadržaja i sl.).

Remote Access Server (RAS)
Kontroliše modemske linije ili komunikacoione kanale drugih mreža radi prihvatanja zahteva za udaljeni pristup serveru, odgovara na pozive i izvršava niz dodatnih funkcija u cilju zaštite mreže prilikom pristupa udaljenih klijenata.

Application Server
Izvršava određene aplikacije, procesiranje podataka ili deo biznis logike klijentske aplikacije. Prihvata od radnih stanica instrukcije koje treba da se izvrše i vraća joj rezultate obrade. Pruža servis baze (mySQL, Oracle i sl.) za podatke ukoliko je aplikacija koja se na njemu izvršava slojevite arhitekture.

Web Server
Omogućava izvršavanje Web aplikacija. Čuva HTML dokumente, slike, text fajlove, skripte i druge podatke namenjene WEB aplikacijama. Ovi podaci se distribuiraju klijentima na njihov zahtev.

Backup Server
Ovaj server služi za čuvanje (backup) podataka. Obično postoji veliki disk ili sistem diskova namenjenih čuvanju kopija podataka. Postoji mogućnost čuvanja istih podataka na više hard diskova, zatim čuvanje stanja podataka na određeni dan, vraćanje podataka u stanje na određeni dan i sl. Takođe, je moguće slanje backup-a na drugi server ili na lokaciju na internetu npr. na neki cloud servis.


Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti putem kontakt forme koju možete pronaći na svakoj stranici našeg sajta sa desne strane, telefonom ili e-mail adresom koje možete pronaći na stranici sa kontaktima...