Servis i održavanje računara i opreme

REDOVNO AKTIVNO ODRŽAVANJE

Podrazumeva preventivni softverski pregled stanja svakog računara (operativnog sistema, korisničkih programa, stanja i aktivnosti antivirus softvera) jednom mesečno, kompletnu hardversku dijagnostiku stanja komponenti svakog računara jednom u 4 meseca, kompletno fizičko čišćenje računara od nečistoća i stranih tela jednom u 6 meseci, kalibraciju i proveru stanja ispravnosti svih UPS uređaja jednom u 3  meseca.

Predlog termina redovnog održavanja:
Jedan radni dan u nedelji, u periodu od 2-3 sata nakon završetka radnog vremena, kako održavanje sistema ne bi uticalo na rad zaposlenih i omogućilo nesmetan rad lica zaduženih za održavanje.
Održavanje računara se vrši bez obzira na operativne sisteme na mašinama (MAC OS, LINUX, WINDOWS...).


Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti putem kontakt forme koju možete pronaći na svakoj stranici našeg sajta sa desne strane, telefonom ili e-mail adresom koje možete pronaći na stranici sa kontaktima...