Održavanje IT sistema

Firma ENTER ITS DOO osnovana je 2009. godine sa idejom da poveže više srodnih računarskih oblasti i time pruži zaoukruženu IT podršku potencijalnim klijentima.

Oblasti u kojima pružamo usluge su:

 PREDLOG POSLOVNO-TEHNIČKE SARADNJE
ZA ODRŽAVANJE VAŠEG RAČUNARSKO-INFORMATIČKOG SISTEMA

 Stavke predloga:

 1. Redovno aktivno održavanje;
 2. Hitne intervencije;
 3. Hardversko-softverska podrška i snabdevanje;
 4. Tehničko savetovanje i saradnja;
 5. Računarsko-informatičke usluge;
 6. Izrada mesečnih izveštaja na zahtev klijenta;
 7. Napomena o inicijalnom sagledavanju situacije i predlog rešenja potencijalnih “uskih grla” računarskog sistema;
 8. Okvirna cena održavanja računarskog sistema;
 9. Neka od pravnih lica sa kojima imamo aktivnu saradnju.


1. REDOVNO AKTIVNO ODRŽAVANJE
Podrazumeva preventivni softverski pregled stanja svakog računara (operativnog sistema, korisničkih programa, stanja i aktivnosti antivirus softvera) jednom mesečno, kompletnu hardversku dijagnostiku stanja komponenti svakog računara jednom u 4 meseca, kompletno fizičko čišćenje računara od nečistoća i stranih tela jednom u 6 meseci, kalibraciju i proveru stanja ispravnosti svih UPS uređaja jednom u 6  meseci.
Predlog termina redovnog održavanja:
Jedan radni dan u nedelji, u periodu od 2-3 sata nakon završetka radnog vremena, kako održavanje sistema ne bi uticalo na rad zaposlenih i omogućilo nesmetan rad lica zaduženih za održavanje.
Održavanje računara se vrši bez obzira na operativne sisteme na mašinama (MAC OS, LINUX, UNIX,   WINDOWS...).

2. HITNE INTERVENCIJE
Na hitne intervencije se izlazi odmah po pozivu klijenta, pri čemu je period dolaska na lice mesta u okviru 15-45 min u zavisnosti od stanja saobraćaja i vremenskh uslova na putevima ili ukoliko klijentu više odgovara, može navesti tačno vreme izlaska na teren.

Ove intervencije podrazumevaju hitno rešavanja problema koji direktno ometaju normalan rad zaposlenih. Mogu podrazumevati pomoć putem telefona ili direktan dolazak na teren.

3. HARDVERSKO-SOFTVERSKA PODRŠKA I SNABDEVANJE
Podrazumeva da se obezbedi neophodan hardver i softver namenjen održavanju računara (rezervni delovi, antivirusi...), kao i mogućnost nabavke novih radnih stanica, notebook računara, servera i ostale opreme. Klijentu se takođe pruža mogućnost nabavke potrošnog materijala (CD/DVD diskova, tonera, ketridža, papira, ribona...).
Za sve nabavke opreme i materijala ENTER.RS se obavezuje da će ponude davati po NAJPOVOLJNIJIM mogućim cenama uz besplatnu dostavu.

4. TEHNIČKO SAVETOVANJE I SARADNJA
ENTER ITS DOO se obavezuje da će obezbediti potpuno tehničko savetovanje klijenta ukoliko dođe do nabavke opreme ili delova od trećeg lica. Time se obezbeđuje kako klijent, dobijanjem potpunog tehničkog znanja o nabavci, tako i ENTER ITS DOO u smislu budućeg održavanja i implementacije istog u postojeći sistem.

5. RAČUNARSKO-INFORMATIČKE USLUGE
Sve računarsko-informatičke usluge, radni sati servisera, intervencije, kako redovne tako i vanredne, opisane ugovorom se naplaćuju paušalom, odnosno, nema dodatne naplate usluga održavanja mreže, računara i opreme. Izuzetak su radikalnije izmene računarskog sistema kao što su  postavljanje domenske organizacije, tipskih servera, veća proširenja mrežne strukture i sl.

6. IZRADA MESEČNIH IZVEŠTAJA
ENTER ITS DOO se obavezuje da će na zahtev klijenta na kraju meseca predati kompletan izveštaj o redovnom i vanrednom održavanju računara, intervencijama, tehničkom savetovanju i idejnim rešenjima.
Takođe će biti kreirana i baza sa identifikacijom svake radne stanice ponaosob za vođenje evidencije svih promena nastalih u radu.

7. NAPOMENA O TRENUTNOM STANJU I BUDUĆIM SISTEMSKIM REŠENJIMA
Inicijalni izlasci na teren u smislu redovnog održavanja prva dva meseca bi bili učestaliji, kako bi se u što kraćem roku uradilo inicijalno preventivno održavanje i otklanjanje potencijalnih problema i kompletan sistem doveo na jedan zadovoljavajući nivo koji pruža neometan rad firme.
Nakon prva dva meseca ENTER ITS DOO će izložiti predloge za eventualnu izmenu delova sistema ili uvođenje novih. To mogu biti domenska serverska rešenja, centralizovana licencirana antivirusna zaštita, dodatna mrežna zaštita, bežična pokrivenost, adekvatniji sistem bekapovanja podataka itd.
Ukoliko je moguće, poželjno je što pre održati sastanak sa licima koja su ranije radila održavanje računarskog sistema (ukoliko postoje), kako bi preuzimanje i održavanje sistema bilo što efikasnije, a naš odgovor na potencijalne probleme i zahteve klijenta bio što adekvatniji.

8. OKVIRNA CENA ODRŽAVANJA RAČUNARSKOG SISTEMA
Računarski sistem bez servera, sa do deset radnih stanica se okvirno obračunava po ceni od 10 EVRA po radnoj stanici, u dinarskoj protivvrednosti bez uračunatog PDV-a, a po srednjem kursu NB Srbije na dan izdavanja fakture.
ENTER ITS DOO se obavezuje da će najkasnije do 20-tog u mesecu izdati fakturu za tekući mesec.

9. NEKA OD PRAVNIH LICA SA KOJIMA IMAMO AKTIVNU SARADNJU:

 • TIMS Fakultet za sport i turizam;
 • NEOMEDICA DOO;
 • Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka;
 • Pravni fakultet Novi Sad;
 • CENTAR ZA BEZBEDNOST NA RADU I ZAŠTITU OD POŽARA;
 • Institut MIB DOO;
 • Veledrogerija NS-PHARM DOO;
 • Poliklinika Dr. Brana Kovačević.
 • Repro trade DOO;
 • Autotehna DOO;
 • Zahvaljujemo se svim ostalim firmama na ukazanom poverenju...

Nadamo se uspešnoj  i dugoročnoj saradnji.

 


Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti putem kontakt forme koju možete pronaći na svakoj stranici našeg sajta sa desne strane, telefonom ili e-mail adresom koje možete pronaći na stranici sa kontaktima...