Backup podataka

Backup je proces u računarstvu koji se odnosi na izradu kopije podataka originalnog izvora za slučaj da se originalni izvor podataka ošteti ili izgubi. Podaci mogu biti datoteke ili/i programi.

 

Čuvanje backupa

Backup se može čuvati na magnetnim trakama, hard diskovima, CD, DVD i ostalim medijima za pohranu podataka. Pričuvne (backup) podatke obično treba držati na više mesta radi bolje sigurnosti, također moguće je držati podatke na nekom udaljenom internet serveru.

Backup sistema

Vrlo često se pribegava backup-u kompletnog sistema, zajedno sa svim podacima. Ovakav način backup-a se najčešće koristi za serverske sisteme, gdje je potrebno obezbediti veoma brz povratak celokupnog sistema u radno stanje. Vrlo često se radi o RAID Mirroringu, odnosno postavljanju dva ili više hard diska na takav način da oba sadrže identične podatke. Ovo predstavlja prilično siguran način zaštite od fizičkog oštećenja hard diska, ali predstavlja potencijalnu opasnost ukoliko nekim slučajem dođe do zapisivanja podatka koji izazove grešku u radu sistema, jer u tom slučaju na sve diskove bude zapisan isti oštećen podatak.


Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti putem kontakt forme koju možete pronaći na svakoj stranici našeg sajta sa desne strane, telefonom ili e-mail adresom koje možete pronaći na stranici sa kontaktima...