Održavanje IT sistema

Firma ENTER ITS DOO osnovana je 2009. godine sa idejom da poveže više srodnih računarskih oblasti i time pruži zaoukruženu IT podršku potencijalnim klijentima.

Opširnije: Održavanje IT sistema

Računarske mreže

WORKGROUP MREŽE:

INFO:

Pravna lica sa manjim brojem računara na lokaciji firme (do 10), mogu da iskoriste povoljnosti workgroup mreža koje se ogledaju u jednostavnijoj postavci i manjim troškovima instalacije i održavanja. Mreža ne zahteva postojanje servera, a omogućava povezivanje računara fiksno (kablom) ili bežično. Ovakav tip mreža vam omogućava da delite internet na svim računarima, da ih međusobno povežete, komunicirate, vršite razmenu informacija, multimedije, štampate na jednom printeru sa bilo kog računara, itd.

Opširnije: Računarske mreže

Serveri

Vršimo postavljanje tipskih servera. U zavisnosti od zahtevnosti softverskog rešenja, instalacija može da se postavi na pojedinačne server računare ili da se svi uslužni servisi instaliraju na isti serverski računar u okviru jednog operativnog sistema ili u obliku virtualnih mašina sa više operativnih sistema. 

Virtualne mašine omogućavaju da se na jedan serverski računar instaliraju različiti operativni sistemi, sa različitim funkcijama, kojima mogu pristupati klijenti u lokalu ili preko interneta.

Opširnije: Serveri

Backup podataka

Backup je proces u računarstvu koji se odnosi na izradu kopije podataka originalnog izvora za slučaj da se originalni izvor podataka ošteti ili izgubi. Podaci mogu biti datoteke ili/i programi.

 

Čuvanje backupa

Backup se može čuvati na magnetnim trakama, hard diskovima, CD, DVD i ostalim medijima za pohranu podataka. Pričuvne (backup) podatke obično treba držati na više mesta radi bolje sigurnosti, također moguće je držati podatke na nekom udaljenom internet serveru.

Opširnije: Backup podataka

Servis i održavanje računara i opreme

REDOVNO AKTIVNO ODRŽAVANJE

Podrazumeva preventivni softverski pregled stanja svakog računara (operativnog sistema, korisničkih programa, stanja i aktivnosti antivirus softvera) jednom mesečno, kompletnu hardversku dijagnostiku stanja komponenti svakog računara jednom u 4 meseca, kompletno fizičko čišćenje računara od nečistoća i stranih tela jednom u 6 meseci, kalibraciju i proveru stanja ispravnosti svih UPS uređaja jednom u 3  meseca.

Opširnije: Servis i održavanje računara i opreme

Nabavka repro-materijala i opreme

HARDVERSKO-SOFTVERSKA PODRŠKA I SNABDEVANJE

Podrazumeva da se obezbedi neophodan hardver i softver namenjen održavanju računara (rezervni delovi, antivirusi...), kao i mogućnost nabavke novih radnih stanica, notebook računara, servera i ostale opreme. Klijentu se takođe pruža mogućnost nabavke potrošnog materijala (CD/DVD diskova, tonera, ketridža, papira, ribona...).
Za sve nabavke opreme i materijala ENTER ITS DOO se obavezuje da će ponude davati po NAJPOVOLJNIJIM mogućim cenama uz besplatnu dostavu.


Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti putem kontakt forme koju možete pronaći na svakoj stranici našeg sajta sa desne strane, telefonom ili e-mail adresom koje možete pronaći na stranici sa kontaktima...

Hitne Intervencije

HITNE INTERVENCIJE

Na hitne intervencije se izlazi odmah po pozivu klijenta, pri čemu je period dolaska na lice mesta u okviru 15-45 min u zavisnosti od stanja saobraćaja i vremenskh uslova na putevima ili ukoliko klijentu više odgovara, može navesti tačno vreme izlaska na teren.

Ove intervencije podrazumevaju rešavanja problema koji direktno ometaju normalan rad zaposlenih. Mogu podrazumevati pomoć putem telefona ili direktan dolazak na teren.


Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti putem kontakt forme koju možete pronaći na svakoj stranici našeg sajta sa desne strane, telefonom ili e-mail adresom koje možete pronaći na stranici sa kontaktima...